Giờ tàu & Giá Vé

Thông tin Giờ tàu của Đường sắt Việt Nam, cập nhật giờ tàu chạy mới nhất áp dụng cho các tàu SP4; SP3 và các tàu Thống Nhất SE1, SE2, SE3, SE4, SNT2, SE22…cho đến khi có thông báo mới thay đổi về giờ tàu của ngành Đường sắt.

Đặt vé Online

Đặt vé Thành công

Chúng tôi đã nhận được thông báo Đặt vé của Quý khách.

Chúng tôi sẽ phản hồi lại bằng Email: bookingticket@livitrans.com trong thời gian sớm nhất. Quý khách vui lòng kiểm tra lại Email trả lời của chúng tôi. Xin cảm ơn !