CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI LIVITRANS

LIVITRANS TRANSPORT AND TRADE JOINTSTOCK CO.,LTD – LIVITRANS EXPRESS ™

Tel :  024.3942  9918 / Hotline : 0906215181

Head Office: Room 405 – No 115 Le Duan – Hoan Kiem – Ha Noi City. 

Email Booking Ticket: bookingticket@livitrans.com

Websitehttp://livitrans.com/  

Mời Quý khách điền vào một hình thức liên lạc và gửi cho chúng tôi. Phòng vé Livitrans của chúng tôi sẽ trả lời bạn trong thời gian ngắn nhất. Cảm ơn Quý khách nhiều!

Đặt vé Online

Đặt vé Thành công

Chúng tôi đã nhận được thông báo Đặt vé của Quý khách.

Chúng tôi sẽ phản hồi lại bằng Email: bookingticket@livitrans.com trong thời gian sớm nhất. Quý khách vui lòng kiểm tra lại Email trả lời của chúng tôi. Xin cảm ơn !