Hướng dẫn thanh toán

Thanh toán qua chuyển khoản Ngân hàng hoặc Internet Banking

Quý khách có thể đến bất kì Phòng giao dịch ngân hàng, ATM hoặc sử dụng tính năng Internet Banking để chuyển tiền vào một trong các tài khoản sau:

Lưu ý :  

  1. Xác nhận qua Email giữa 2 bên hoàn thành và chúng tôi gửi yêu cầu thanh toán.
  2. Khi Quý khách thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng, Quý khách cần thông báo lại cho chúng tôi thông tin chuyển khoản của Quý khách bao gồm : Tên người chuyển và Email + Số điện thoại hoặc nội dung chuyển khoản để chúng tôi kiểm tra thông tin.
  3. Khi chúng tôi nhận được thanh toán sẽ gửi vé tới Quý khách ngay.